Ances bibliotēkas ziņas janvārī

Izstādes

  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 29. kopa
  • Literatūras izstāde “No latiem uz eiro”
  • Literatūras izstāde “Senču mantojums” – rakstniecei Dzintrai Žuravskai 75
  • Literatūras izstāde ” 2014. gads – Koka Zirga gads”
  • Stends “Ances bibliotēkas labākie lasītāji 2013.gadā”
  • 1991. gada janvāra barikāžu atcerei veltīta literatūras izstāde “Barikādes – 1991″

Pasākumi

  • 25. janvārī notiek interešu klubiņa “Dažādības” tematiska pēcpusdiena “Ko sola 2014. gads – Koka Zirga gads”.
Rasma Streistermane
Ances bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 22029536 (LMT)
ances.biblioteka@inbox.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook