Ances bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 19. kopa
  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 29. kopa
  • Literatūras izstāde “Mārtiņdiena – rudens svētki”
  • Literatūras izstāde “Daba Ziemeļos” – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas “Ziema Ziemeļos” ietvaros (no 11. novembra)
  • Literatūras izstāde “Rītam ticēt” – dzejniekam Ojāram Vācietim 80 (no 13. novembra)
  • Literatūras izstāde veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas dienai “Mana Latvija” (no 15. novembra)
  • Literatūras izstāde “Alkoholam un cigaretēm – nē!”
  • Literatūras izstāde “Advente”

Pasākumi

  • 23. novembrī – Jauno grāmatu diena.
  • 30. novembrī notiek interešu klubiņa “Dažādības” sarunu pēcpusdiena “Es stāstu par izlasīto”.
Rasma Streistermane
Ances bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 22029536 (LMT)
ances.biblioteka@inbox.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook