Jaunākie izdevumi

24. 03 Jaunumi – Marts II

Marta nozaru litratūras otrajā daļā – Filosofija, Arheoloģija, Izglītība, Tiesības, Vēsture, Ģeogrāfija, Psiholoģija, Medicīna, Dārzeņkopība, Zooloģija, Uzture higiēna un Novadpētniecība Skatīt vairāk…

09. 03 Jaunumi – Marts I

Marta nozaru litratūras pirmajā daļā – Valodniecība, Izglītība un audzināšana, Vēstures zinātne, Psiholoģija, Socioloģija, Ģeogrāfija, Loģika, Botānika, Zvejniecība, Medicīna, un Biogrāfija Skatīt vairāk…

07. 03 Jaunumi – Februāris II

Februāra nozaru litratūras otrajā daļā – Psiholoģija, Tiesības, Valsts pārvalde, Reliģija, Sports, Zvejniecība, Uztura higiēna, Mikrobioloģiskā rūpniecība, un Ģeogrāfija. Skatīt vairāk…

06. 02 Jaunumi februāris – I

Februāra nozaru litratūras pirmajā daļā – Novadpētniecība, Politika, Menedžments, Arheoloģija, Medicīna, Kosmētika, Vēsture, Izglītība/audzināšana Skatīt vairāk…

01. 02 Jaunumi janvāris – IV

Janvāra nozaru literatūras jaunumu ceturtajā daļā – Filosofija, Psiholoģija, Izglītība/audzināšana, Ģeogrāfija, Mājturība, Vēsture, Dārzeņkopība. Skatīt vairāk…

01. 02 Jaunumi janvāris – III

Janvāra nozaru literatūras jaunumu trešajā daļā – Uzņēmumu organizēšana un pārvalde, Sports, Valodniecība, Datortehnika. Skatīt vairāk…

31. 01 Jaunumi janvāris – II

Janvāra nozaru literatūras jaunumu otrajā daļā – Valsts pārvalde, Etnogrāfija, Zooloģija, Medicīna, Elektrotehnika, Mājturība. Skatīt vairāk…

31. 01 Jaunumi janvāris – I

Janvāra nozaru literatūras jaunumu pirmajā daļā – Filosofija, Psiholoģija, Reliģija, Sabiedriskās zinātnes, Politika, Ekonomika. Skatīt vairāk…