Jaunākie izdevumi

07. 03 Jaunumi – Februāris II

Februāra nozaru litratūras otrajā daļā – Psiholoģija, Tiesības, Valsts pārvalde, Reliģija, Sports, Zvejniecība, Uztura higiēna, Mikrobioloģiskā rūpniecība, un Ģeogrāfija. Skatīt vairāk…

06. 02 Jaunumi februāris – I

Februāra nozaru litratūras pirmajā daļā – Novadpētniecība, Politika, Menedžments, Arheoloģija, Medicīna, Kosmētika, Vēsture, Izglītība/audzināšana Skatīt vairāk…

01. 02 Jaunumi janvāris – IV

Janvāra nozaru literatūras jaunumu ceturtajā daļā – Filosofija, Psiholoģija, Izglītība/audzināšana, Ģeogrāfija, Mājturība, Vēsture, Dārzeņkopība. Skatīt vairāk…

01. 02 Jaunumi janvāris – III

Janvāra nozaru literatūras jaunumu trešajā daļā – Uzņēmumu organizēšana un pārvalde, Sports, Valodniecība, Datortehnika. Skatīt vairāk…

31. 01 Jaunumi janvāris – II

Janvāra nozaru literatūras jaunumu otrajā daļā – Valsts pārvalde, Etnogrāfija, Zooloģija, Medicīna, Elektrotehnika, Mājturība. Skatīt vairāk…

31. 01 Jaunumi janvāris – I

Janvāra nozaru literatūras jaunumu pirmajā daļā – Filosofija, Psiholoģija, Reliģija, Sabiedriskās zinātnes, Politika, Ekonomika. Skatīt vairāk…