Zlēku bibliotēkas ziņas aprīlī

Izstādes

  • Literatūras izstāde “Rakstniecei Ilzei Indrānei 95”
  • Literatūras izstāde “Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai 85”
  • Priekšmetu izstāde “Vaļasprieki”

Pasākumi

  • 7. aprīlī – Skolotāju kapu sakopšanas talka
  • 29. aprīlī – tikšanās ar grāmatas “Nerātnā zēna trauksmainā dzīve” autoru Haraldu Zernevicu
Pārsla Bože
Zlēku bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 29479290 (LMT)
zleku.biblioteka@ventspilsnd.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook