Jūrkalnes bibliotēkas ziņas decembrī

Sakarā ar bibliotēkas telpu remontu un renovāciju, kas notiek LEADER EZF projekta ietvaros, bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir ierobežoti. Ir pieejama grāmatu apmaiņa un nepieciešamākie interneta pakalpojumi pēc pieprasījuma.

Pasākumi

    • 13. decembrī – Jauno grāmatu diena.
    Ligita Kalniņa
    Jūrkalnes bibliotēkas vadītāja
    Tālr.: +371 28696228 (LMT)
    jurkalne.biblioteka@inbox.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook