Jūrkalnes bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

  • Jauno grāmatu izstāde
  • Literatūras izstāde “Dzejniekam Arvīdam Skalbem 100”
  • Literatūras izstāde “Literatūrzinātniecei Janīnai Kursītei 70”
  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 66. kopa

Pasākumi

  • 4. martā plkst.13.00 – sērijas “Suitu novada mantojums” grāmatas “Suit villdrān” atvēršanas svētki.
  • 21. martā – pie bibliotēkas pasākums “Iešūpo pavasara saulgriežus”.
  • Martā (datums tiks precizēts) paredzēts vides objekta pie bibliotēkas “Mana gaisma” atklāšana.
Ligita Kalniņa
Jūrkalnes bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 28696228 (LMT)
jurkalnes.biblioteka@ventspilsnd.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook