VENTSPILS KOPKATALOGS

 

Ventspils reģiona kopkatalogs (vecā versija) - ar iespēju autorizēties, vienkāršai un paplašinātai informācijas meklēšanai Ventspils pilsētas un novada bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datubāzēs. Iespēja pasūtīt vai rezervēt un pagarināt izdevumus. Kataloga jaunā testa versija – ar iespēju autorizēties, ierobežojošu meklēšanu (jeb pēc filtrēšanas principa), mūsdienīgāku dizainu, ērtāk lietojama mobilajos telefonos. Atsauksmes ar ieteikumiem testa versijas uzlabošanai sūtiet uz e-pastu: biblioteka@ventspils.lv

 

Ja vēlaties izmēģināt katalogu mobilajā telefonā, ieskenējiet ar mobilo telefonu kvadrātkodu un saglabājiet kā grāmatzīmi vai lasīšanas sarakstā [Add to Reading List]. Kad atradīsiet vēlamo eksemplāru un atzīmēsiet ”rezervēt”, nepieciešams autorizēties Jūsu profilā. Jaunajā versijā ielogošanās profilā ir ar e-pastu, bet vispirms nepieciešams veikt pārreģistrāciju (instrukcija šeit). Autorizācijas datus – lietotājvārdu un paroli – izsniedz, pirmoreiz reģistrējoties bibliotēkā; gadījumā, ja ir aizmirsta parole, tad sazinieties ar bibliotēku (tālr.: +371 63623598; e-pasts: biblioteka@ventspils.lv) un piešķirsim Jums jaunus autorizācijas datus). Jums tiks nosūtīts paziņojums īsziņā par eksemplāra rezervāciju.

 

 

 KURZEMES KOPKATALOGS

Reģionālais virtuālais bibliotēku kopkatalogs – informācijas meklēšanai Kurzemes bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datubāzēs.

Īss Kurzemes virtuālā kopkataloga datubāzu satura apraksts

Ventspils kopkatalogs

Informācija par Ventspils bibliotēkas 6 struktūrvienību krājumu, Ventspils novada bibliotēku krājuma vienībām, unikāliem izdevumiem Ventspils muzeja bibliotēkas krājumā, Ventspils pilsētas un novada vispārizglītojošo skolu un Ventspils Mūzikas vidusskolas bibliotēkas krājuma vienībām. Autorizētiem lietotājiem nodrošināta iespēja pasūtīt/rezervēt un pagarināt izdevumus internetā.

Reģionālais virtuālais bibliotēku kopkatalogs

Informācija par 5 Ziemeļkurzemes bibliotēku un novadpētniecības datubāzu krājuma vienībām, kā arī Liepājas Universitātes bibliotēkas krājumu.

Ventspils hronika (veido Ventspils muzejs)

Digitālie fotoattēli un aprakstošie dati par Ventspils notikumiem 21.gadsimtā, Ventspils pastkaršu (20.gs. sākums) digitālas kopijas.

Ventspils novadpētniecība

Informācija par publikācijām par Ventspils novada vēsturi, kultūru, attīstību, saimniecisko dzīvi un novadniekiem.

Talsu kopkatalogs

Informācija par 36 Talsu pilsētas un novada bibliotēku krājumu – jaunieguvumiem un 75% no grāmatām, kuras iegādātas pirms 2002. gada.

Talsu novadpētniecība

Informācija par publikācijām presē par Talsu novada vēsturi, attīstību, kultūru, novadniekiem.

Liepājas Universitātes bibliotēkas katalogs

Informācija par Liepājas Universitātes bibliotēkas krājumu – jaunieguvumiem un 90% no dokumentiem, kuri iegādāti pirms 1992. gada.

Kuldīgas kopkatalogs

Informācija par Kuldīgas Galvenās bibliotēkas krājumu (Bērnu literatūras centra un Uzziņu un informācijas centra krājums -100%, abonementa krājuma jaunieguvumi un 70% no grāmatām, kas iegādātas pirms 2003.gada), Kuldīgas novada pagastu bibliotēku krājumos esošiem izdevumiem, kas iegādāti pēdējos 5 gados.

Kuldīgas novadpētniecība

Informācija par publikācijām presē no 2003.gada par Kuldīgas novada vēsturi, kultūru, attīstību, novadniekiem, dabu, saimniecisko dzīvi.

Saldus kopkatalogs

Informācija par Saldus pilsētas bibliotēkas 5 struktūrvienību krājumu, kā arī 24 novada pagastu bibliotēku krājumos esošiem izdevumiem, kas iegādāti pēc 1997.gada jūlija. Tiek ievadīta informācija arī par Saldus pilsētas bibliotēkā esošajiem izdevumiem, kas iegādāti pirms 1997.gada.

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas katalogs

Informācija par Centrālās bibliotēkas un 5 filiālbibliotēku jaunieguvumiem kopš 1998.gada un periodiskajiem izdevumiem, kas reģistrēti kopš 2002.gada, unikālo Vecbibliotēkas krājumu (16. – 19.gs. izdotie iespieddarbi), Liepājas muzeja grāmatu krājuma daļu par Liepājas un Latvijas vēsturi. Elektroniskajā kopkatalogā ir pieejamas arī 39 novada bibliotēku un 24 dažāda veida Liepājas izglītības iestāžu bibliotēkas krājuma ziņas.