LATVIJAS VĒSTURES STUNDA AR SANITU REINSONI TĀRGALES PAMATSKOLĀ