LITERĀRĀ VĒSTURES STUNDA UGĀLES BIBLIOTĒKĀ AR INESI AIDI, MUZEJA "SENČU PUTEKĻI" VADĪTĀJU