NORA IKSTENA UN LIEGA PIEŠIŅA PAR LATVIJAS KULTŪRAS KANONA VĒRTĪBĀM LITERATŪRĀ