TIKŠANĀS AR BĒRNU STĀSTU AUTORI LUĪZI PASTORI TĀRGALES BIBLIOTĒKĀ