TIKŠANĀS AR DZEJNIEKU LEONU BRIEDI ZLĒKU BIBLIOTĒKĀ