TIKŠANĀS AR RAKSTNIECI INGU ĀBELI UGĀLES BIBLIOTĒKĀ