Piltenes pilsētas bibliotēkas ziņas janvārī

Izstādes

  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 23. kopa
  • Literatūras izstāde “Zvaigžņu stāsti, zvaigžņu solījumi”
  • Literatūras izstāde abonementā “Nevienam tādi zirgi”
  • Literatūras izstāde abonementā “Mēneša jubilāri” – Dž. D. Selindžers, K. Elsbergs, J. Lejiņš, Dz. Žuravska, S. Moems, E. Šņore, A. Austriņš
  • Literatūras izstāde bērnu nodaļā “Tikšanās fantāzijas pasaulē: burvji”

Pasākumi

  • 18. janvārī bibliotēka piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas un nodibinājuma Rīga 2014 akcijā “Gaismas ceļš – Grāmatu draugu ķēde” – grāmatu pārceļošanā uz jaunajām telpām Gaismas pilī.
Antra Krauze
Piltenes bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 25423839 (LMT)
piltenesbib@inbox.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook