Popes bibliotēkas ziņas februārī

Izstādes

 • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 29. kopa
 • Literatūras izstāde “2014. gads –Zirga gads”
 • Literatūras izstāde “Uz baltās nebūtības sliekšņa” – rakstniecei Dzintrai Žuravskai 75
 • Literatūras izstāde veltīta Sveču dienai “Sveces dvēselei un veselībai” (līdz 21. februārim)
 • Literatūras izstāde ” Kad nav ticības vairs dzīvei, Paliek sapņi, paliek saule..” – dzejniecei Austrai Skujiņai 105 (no 12. februāra)
 • Literatūras izstāde “Zīlītes dziesma” – ornitologam, rakstniekam Kārlim Grigulim 130 (no 16. februāra)
 • Literatūras izstāde “Aktierim Kārlim Sebrim 100″ (no 18. februāra)

Pasākumi

 • 1. februārī notiek Dāmu klubiņa tikšanās “Pie svētku galda”.
 • 13. februārī notiek pasākums “Mirkļa atmiņas no mūsu dzīves”.
 • 14. februārī notiek Bērnu žūrijas noslēguma pasākums.
 • 21. februārī notiek bibliotekārā stunda “Drošs internets”.
Steidzīte Cīrule
Popes bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 28664184(LMT)
popesbiblioteka@inbox.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook