Puzes bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 27. kopa
  • Literatūras izstāde “Un mēs kā adīkļi vaļā risam Mierīgi, klusu un pavisam” – 2013. – dzejnieka Imanta Ziedoņa gads
  • Literatūras izstāde “Astoņi kustoņi” – dzejniekam Ojāram Vācietim 80
  • Literatūras izstāde “Novadnieki parāda sevi” – novada literātu daiļrade
  • Literatūras izstāde “Devums latviešu tautai” – grāmatniekam Jānim Rozem 135

Pasākumi

  • 29. novembrī plkst.16.00 sadarbībā ar biedrību “Samarietis” notiek Puzes novadpētniecībai veltīts pasākums “Iz Puzes senatnes”. Pasākuma ietvaros: konkursa “Pa pēdām Puzes vēsturē” uzvarētāju apbalvošana un darbu izstāde – senas un ne tik senas fotogrāfijas, bērnu literārie darbi. Par paveikto darbu Puzes senatnes pētīšanā stāsta Aina Picalcelma un Ginta Roderte.
Anda Lejniece
Puzes bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 20280667 (LMT)
puzesbiblioteka@inbox.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook