Usmas bibliotēkas ziņas aprīlī

Izstādes

  • Literatūras izstāde “Krietna deva humora” – rakstniekam Andrejam Skailim 95
  • Literatūras izstāde “Uzsmaidīt dzīvei” – dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai 85
  • Literatūras izstāde “Ko nezinām par zināmajiem Latvijas dzīvniekiem jeb misija –  krupis “Izglāb princi!” (no 12. aprīļa)
  • Literatūras izstāde “Uzticība sirds gudrībai” – rakstniecei Ilzei Indrānei 95 (no 19. aprīļa)
  • Jauno grāmatu izstāde
  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 71. kopa
Ilze Spriņķe
Usmas bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 20239004 (LMT)
usmas.biblioteka@ventspilsnd.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook