Usmas bibliotēkas ziņas decembrī

Izstādes

  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 22. kopa
  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 24. kopa
  • Literatūras izstāde “Ojārs Vācietis bija mūsu sirdsapziņa” – dzejniekam Ojāram Vācietim 80
  • Lielā Ziemassvētku rokdarbu izstāde (no 17. decembra)

Pasākumi

  • 21. decembrī rokdarbu izstādes dalībnieki tiekas “Pie kafijas tases”.
Ilzīte Sjatčihina
Usmas bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 20239004 (LMT)