Užavas bibliotēkas ziņas aprīlī

Izstādes

  • Literatūras izstāde “Iešūpot sevi pavasarim”
  • Literatūras izstāde “Koko un Riko piedzīvojumi” – bērnu rakstnieces Evijas Gulbes daiļrade
  • Literatūras izstāde “Dzirdēt ar sirdi” – dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai 85
  • Literatūras izstāde “Nemainīgs ir tikai gaišums” – aforismi, atziņas, atskārsmes, citāti un parunas

Pasākumi

  • No 6. aprīļa – jauno grāmatu dienas
  • 12. aprīlī plkst.10.00 – tiešraides pasākums Kuldīgas novada Vārmes bibliotēkas Facebook vietnē “Iešūpo Lieldienas kaimiņos”; piedalās Ziru, Jūrkalnes, Užavas un Vārmes bibliotēkas.
  • 13. aprīlī plkst.13.00 – Užavas pamatskolā tikšanās ar bērnu rakstnieci Eviju Gulbi VKKF atbalstītajā Ventspils bibliotēkas projektā “Rakstnieks lauku bibliotēkā / Atkal-satikšanās”.
Dagnija Latiša
Užavas bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 29366138 (LMT)
uzavas.biblioteka@ventspilsnd.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook