Vārves bibliotēkas ziņas decembrī

Izstādes

  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 16. kopa
  • Literatūras izstāde “Rakstniekam Apsīšu Jēkabam 155″ (līdz 10. decembrim)
  • Literatūras izstāde “Naktī, lietū…” – rakstniekam Andrim Kolbergam 75 (no 10. līdz 20. decembrim)
  • Literatūras izstāde “Ziemassvētki sabraukuši” (no 21. līdz 30. decembrim)
  • Literatūras izstāde “Caur fotoaparāta prizmu” – fotogrāfam Gunāram Bindem 80 (no 21. decembra)

Pasākumi

  • Decembra nogalē interešu klubiņa dalībnieki Ziemassvētku noskaņās atskatās uz aizvadīto gadu.
Inese Putere
Vārves bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 26633882 (LMT)