Ziru bibliotēkas ziņas aprīlī

Izstādes

  • Jauno grāmatu izstāde
  • Literatūras izstāde “Ceļazīmes” – dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai 85 (no 11. aprīļa)
  • Literatūras izstāde “Dzirkstis” – rakstniecei Ilzei Indrānei 95 (no 19. aprīļa)
  • Literatūras izstāde “Brīnumdzejoļi” – dzejniekam, tulkotājam Pēteram Brūverim 65 (no 19. aprīļa)
  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 69. kopa

Pasākumi

  • Aprīlī – krustvārdu mīklu konkurss “Atminēsim Latvijas kokus un krūmus!”
  • 12. aprīlī plkst.10.00 – tiešraides pasākums Kuldīgas novada Vārmes bibliotēkas Facebook vietnē “Iešūpo Lieldienas kaimiņos”; piedalās Ziru, Jūrkalnes, Užavas un Vārmes bibliotēkas.
  • 17. aprīlī plkst.15.00 – sadarbībā ar Ziru Tautas namu  “Lieldienu jampadracis Ziru parkā”.
Linda Misiņa
Ziru bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 20232445 (LMT)
ziru.biblioteka@ventspilsnd.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook