Ziru bibliotēkas ziņas janvārī

Izstādes

  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 32. kopa (no 13. janvāra)
  • Literatūras izstāde “Aizgājušā gada lasītākās grāmatas”
  • Literatūras izstāde “Skarbajā krastā” – rakstniecei Dzintrai Žuravskai 75 (no 13. janvāra)
  • Literatūras izstāde “”Veselības ābece” – kā dzīvot veseliem un neslimot” (no 16. janvāra)

Pasākumi

  • 29. janvārī plkst.15.00 notiek “Bērnu žūrija 2013″ noslēguma pasākums.
Linda Misiņa
Ziru bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 20232445 (LMT)
ziru.biblioteka@inbox.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook