Ziru bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 20. kopa
  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 31. kopa
  • Literatūras izstāde veltīta Mārtiņdienai “Rudens beigas – ziemas sākums” (no 8. novembra)
  • Literatūras izstāde “Uz putnu lielceļa” – dzejniekam Ojāram Vācietim 80 ( no 13. novembra)
  • Literatūras izstāde veltīta Starptautiskajai Televīzijas dienai “Es un TV” (no 21. novembra)

Pasākumi

  • Sākot ar 1. novembri sadarbībā ar fondu “Gaismas ceplis” tiek veidota zirenieku rokdarbu izstāde “Neturi sveci zem pūra” ar aicinājumu tai pievienot arī savus darinājumus.
  • 14. novembrī Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas “Ziema Ziemeļos” ietvaros notiek Krēslas stundas lasījums bērniem.
Linda Misiņa
Ziru bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 20232445 (LMT)
ziru.biblioteka@inbox.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook