Zlēku bibliotēkas ziņas novembrī

Izstādes

  • Ventspils bibliotēkas rotējošā fonda 24. kopa
  • Izstāžu cikla “Zlēkas cauri gadiem” otrā fotogrāfiju izstāde “Darbs – ikdiena, darbs – svētki”
  • Literatūras izstāde “Es savu laikmetu izkalšu pats” – dzejniekam Ojāram Vācietim 80

Pasākumi

  • 11. novembrī Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros notiek Jāņa Jaunsudrabiņa “Baltās grāmatas” nodaļas “Ziema” lasījums.
  • 29. novembrī notiek Dāmu klubiņa kārtējā nodarbība “Nāk ziema – rokdarbu laiks”
Pārsla Bože
Zlēku bibliotēkas vadītāja
Tālr.: +371 29479290 (LMT)
pucitesb@inbox.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook