Ziņas

01. 03 Jūrkalnes bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Jauno grāmatu izstāde
 • Literatūras izstāde “Dzejniekam Arvīdam Skalbem 100” Skatīt vairāk…

01. 03 Piltenes bibliotēkas ziņas martā

Sakarā ar bibliotēkas galvenās ieejas kāpņu remontu ieeja no otras puses. Sestdienās bibliotēka slēgta.

Izstādes

 • Izstāde lasītavā “Ukrainas stāsti”
 • Grāmatu izstāde un planšete lasītavā par marta mēneša ievērojamiem cilvēkiem – jubilāriem, atceres dienām, svētkiem, aktuāliem notikumiem “Bibliotēkas kalendārs stāsta” Skatīt vairāk…

01. 03 Popes bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Kultūras Ministrijas atbalstītais “Vērtīgo grāmatu iepirkums Popes bibliotēkā”
 • Literatūras izstāde “Tās zvaigznes visas piederēja mums” – dzejniekam Arvīdam Skalbem 100 Skatīt vairāk…

01. 03 Puzes bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Novadpētniecības materiālu izstāde “Domas slīd pa atmiņām kā jūrā” – Ameles skolas skolotājam Fricim Pumpuram 130
 • Dzejas grāmatu izstāde par sievieti “Ak, sieviete!” Skatīt vairāk…

01. 03 Tārgales bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Dzejniekam Arvīdam Skalbem 100”
 • Literatūras izstāde “Gleznotājam Vilhelmam Purvītim 150” Skatīt vairāk…

01. 03 Ugāles bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • LITERATŪRE grāmatu plaukts arī Ugāles bibliotēkā
 • Literatūras izstāde “Mēneša jubilāri” – literatūrzinātniecei Janīnai Kursītei 70, amerikāņu rakstniekam Džonam Apdaikam 90, publicistam, gleznotājam Ernestam Brastiņam 130, dzejniecei Valdai Morai 120, rakstniekam Jānim Einfeldam 55 Skatīt vairāk…

01. 03 Usmas bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Tēva dubļi sudraboti” – dzejniekam Arvīdam Skalbem 100
 • Literatūras izstāde “Mēneša jubilāri “ – dziedātājai Norai Bumbierei 75, karikatūristam Ērikam Ošam 95, dzejniekam Imantam Lasmanim 85 Skatīt vairāk…

01. 03 Užavas bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Ja tev iedota dzīve, tavs uzdevums ir darīt labu” – literatūrzinātniecei Janīnai Kursītei 70
 • Literatūras izstāde “Nemainīgs ir tikai gaišums” – ” aforismi, atziņas, atskārsmes, citāti un parunas Skatīt vairāk…

01. 03 Vārves bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Dvēsele ainavās” – gleznotājam Vilhelmam Purvītim 150 (līdz 15. martam)
 • Literatūras izstāde “Dārziņš uz palodzes” Skatīt vairāk…

01. 03 Ziru bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Laikazīmes” – literatūrzinātniecei Janīnai Kursītei 70
 • Starptautiskajai sieviešu dienai veltīta literatūras izstāde “Ak, sievietes!” Skatīt vairāk…