Ziņas

01. 03 Puzes bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Novadpētniecības materiālu izstāde “Domas slīd pa atmiņām kā jūrā” – Ameles skolas skolotājam Fricim Pumpuram 130
 • Dzejas grāmatu izstāde par sievieti “Ak, sieviete!” Skatīt vairāk…

01. 03 Tārgales bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Dzejniekam Arvīdam Skalbem 100”
 • Literatūras izstāde “Gleznotājam Vilhelmam Purvītim 150” Skatīt vairāk…

01. 03 Ugāles bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • LITERATŪRE grāmatu plaukts arī Ugāles bibliotēkā
 • Literatūras izstāde “Mēneša jubilāri” – literatūrzinātniecei Janīnai Kursītei 70, amerikāņu rakstniekam Džonam Apdaikam 90, publicistam, gleznotājam Ernestam Brastiņam 130, dzejniecei Valdai Morai 120, rakstniekam Jānim Einfeldam 55 Skatīt vairāk…

01. 03 Usmas bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Tēva dubļi sudraboti” – dzejniekam Arvīdam Skalbem 100
 • Literatūras izstāde “Mēneša jubilāri “ – dziedātājai Norai Bumbierei 75, karikatūristam Ērikam Ošam 95, dzejniekam Imantam Lasmanim 85 Skatīt vairāk…

01. 03 Užavas bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Ja tev iedota dzīve, tavs uzdevums ir darīt labu” – literatūrzinātniecei Janīnai Kursītei 70
 • Literatūras izstāde “Nemainīgs ir tikai gaišums” – ” aforismi, atziņas, atskārsmes, citāti un parunas Skatīt vairāk…

01. 03 Vārves bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Dvēsele ainavās” – gleznotājam Vilhelmam Purvītim 150 (līdz 15. martam)
 • Literatūras izstāde “Dārziņš uz palodzes” Skatīt vairāk…

01. 03 Ziru bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Laikazīmes” – literatūrzinātniecei Janīnai Kursītei 70
 • Starptautiskajai sieviešu dienai veltīta literatūras izstāde “Ak, sievietes!” Skatīt vairāk…

01. 03 Zlēku bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Dzejniece, dramaturģe, sabiedriskā darbiniece Māra Zālīte”
 • Sveču figūriņu izstāde “Zvēri un putni” Skatīt vairāk…

01. 03 Zūru bibliotēkas ziņas martā

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Tavs darbs ir tavi vārdi” – dzejniekam Arvīdam Skalbem 100 (līdz 10. martam)
 • Starptautiskajai sieviešu dienai veltīta literatūras izstāde “Šodien ziedošo dvēseles ziedu vēlos jums visām dāvināt” (no 7. līdz 18. martam) Skatīt vairāk…

01. 02 Ances bibliotēkas ziņas februārī

Izstādes

 • Literatūras izstāde “Skatuves karaliene un draiskā peonija” – aktrisei Elzai Radziņai 105
 • Grāmatu izstāde “Aklais randiņš, kas nepievils” – mīlestības mēnesī iesaiņotas grāmatas Skatīt vairāk…