Prezentācijas no Ventspils bibliotēkas semināra “Mūžizglītība un bibliotēka: bibliotēkas loma”

Prezentācijas no 26.marta Ventspils bibliotēkas semināra “Mūžizglītība un bibliotēka: bibliotēkas loma”

 

Prezentācija -   Daina Girvaite, Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja   “Bibliotekārs mūžizglītībā – 3 veiksmes receptes”

Prezentācija -Evita Dreijere, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja v.i. „Mūžizglītība – izaicinājumi un iespējas Kurzemē”.

Prezentācija -  Raitis Roze, VDC Informācijas sabiedrības attīstības nodaļas vadītājs  “Ventspils Digitālā centra (VDC) loma mūžizglītības attīstībā Ventspilī “.

Prezentācija -Marta Dziļuma, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu vadītāja „Mūžizglītības projekts bibliotēku darbinieku IT prasmju un digitālo bibliotēku zinību papildināšanai”: ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas projekts “Efektīva mācību metožu izmantošana kvalifikācijas paaugstināšanai bibliotēku nozarē”.

Prezentācija – Inga Niedra, Kultūras Informācijas Sistēmu centra vecākā referente „ Motivācija mācīties”.

Prezentācija – Daiga Bērziņa, Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta vadītāja „NordPlus Pieaugušo izglītības programmas mobilitātes projekts „Late Life Learning – Discovering the Pathways for Cooperative Partnerships” Senioru mācības – atklājot ceļus savstarpējai partnerībai”.

Prezentācija -  Linda Langenfelde, LR Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļas vecākā referente „ Kopā mācīties vieglāk!: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra bibliotēkas pieredze”.

 

 

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook